Przystanek:

Wieliczka Rynek Kopalnia


Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
Dni powszednie
04:24  05:15  06:40  07:50  09:01  
10:00  10:58  12:00  13:02  14:11  
15:08  16:41  17:52  19:05  21:00  
21:48  22:59gW

Soboty i dni świąteczne
04:24  06:40  09:01  10:58  13:02  
15:08  17:52  21:00  22:59  

Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Wieliczka Kopalnia Soli


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:25  05:16  06:41  07:51  09:02  
  10:01  10:59  12:01  13:03  14:12  
  15:09  16:42  17:53  19:06  21:01  
  21:49  23:00gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:25  06:41  09:02  10:59  13:03  
  15:09  17:53  21:01  23:00  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Wieliczka Klaśnieńska n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:25  05:16  06:42  07:52  09:03  
  10:02  11:00  12:02  13:04  14:13  
  15:10  16:43  17:54  19:07  21:01  
  21:49  23:00gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:25  06:41  09:02  10:59  13:03  
  15:09  17:53  21:01  23:00  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Wieliczka Sąd n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:26  05:17  06:43  07:53  09:04  
  10:03  11:01  12:03  13:05  14:14  
  15:11  16:44  17:55  19:08  21:02  
  21:50  23:01gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:26  06:42  09:03  11:00  13:04  
  15:10  17:54  21:02  23:01  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Wieliczka Solne Miasto n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:27  05:18  06:44  07:54  09:05  
  10:04  11:02  12:04  13:06  14:15  
  15:12  16:45  17:56  19:09  21:03  
  21:51  23:02gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:27  06:43  09:04  11:01  13:05  
  15:11  17:55  21:03  23:02  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Ul. Jedynaka n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:28  05:19  06:45  07:55  09:06  
  10:05  11:03  12:05  13:07  14:16  
  15:13  16:46  17:57  19:10  21:04  
  21:52  23:03gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:28  06:44  09:05  11:02  13:06  
  15:12  17:56  21:04  23:03  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Grabówki VII n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:29  05:20  06:47  07:57  09:08  
  10:06  11:04  12:06  13:08  14:17  
  15:15  16:48  17:59  19:12  21:05  
  21:53  23:04gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:29  06:45  09:06  11:03  13:07  
  15:13  17:57  21:05  23:04  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Grabówki II n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:30  05:21  06:48  07:58  09:09  
  10:07  11:05  12:07  13:09  14:18  
  15:16  16:49  18:00  19:13  21:06  
  21:54  23:05gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:30  06:46  09:07  11:04  13:08  
  15:14  17:58  21:06  23:05  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Grabówki VI n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:31  05:22  06:49  07:59  09:10  
  10:08  11:06  12:08  13:10  14:19  
  15:17  16:50  18:01  19:14  21:07  
  21:55  23:06gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:31  06:47  09:08  11:05  13:09  
  15:15  17:59  21:07  23:06  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Grabówki IV n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:32  05:23  06:50  08:00  09:11  
  10:09  11:07  12:09  13:11  14:20  
  15:18  16:51  18:02  19:15  21:08  
  21:56  23:07gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:32  06:48  09:09  11:06  13:10  
  15:16  18:00  21:08  23:07  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Grabówki V n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:33  05:24  06:51  08:01  09:12  
  10:10  11:08  12:10  13:12  14:21  
  15:19  16:52  18:03  19:16  21:09  
  21:57  23:08gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:33  06:49  09:10  11:07  13:11  
  15:17  18:01  21:09  23:08  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Grabówki I Pętla n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:34  05:25  06:52  08:02  09:13  
  10:11  11:09  12:11  13:13  14:22  
  15:20  16:53  18:04  19:17  21:10  
  21:58  23:09gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:34  06:50  09:11  11:08  13:12  
  15:18  18:02  21:10  23:09  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Podstolice I n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:35  05:26  06:53  08:03  09:14  
  10:12  11:10  12:12  13:14  14:23  
  15:21  16:54  18:05  19:18  21:11  
  21:59  23:10gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:35  06:51  09:12  11:09  13:13  
  15:19  18:03  21:11  23:10  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Podstolice II n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:36  05:27  06:55  08:05  09:16  
  10:13  11:11  12:13  13:15  14:24  
  15:23  16:56  18:07  19:20  21:12  
  22:00  23:11gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:36  06:52  09:13  11:10  13:14  
  15:20  18:04  21:12  23:11  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Podstolice III n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:37  05:28  06:56  08:06  09:17  
  10:14  11:12  12:14  13:16  14:25  
  15:24  16:57  18:08  19:21  21:13  
  22:01  23:12gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:37  06:53  09:14  11:11  13:15  
  15:21  18:05  21:13  23:12  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Ochojno Lwowska n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:38  05:29  06:57  08:07  09:18  
  10:15  11:13  12:15  13:17  14:26  
  15:25  16:58  18:09  19:22  21:14  
  22:02  23:13gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:38  06:54  09:15  11:12  13:16  
  15:22  18:06  21:14  23:13  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Ochojno Skrzyżowanie n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:39  05:30  06:58  08:08  09:19  
  10:16  11:14  12:16  13:18  14:27  
  15:26  16:59  18:10  19:23  21:15  
  22:03  23:14gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:39  06:55  09:16  11:13  13:17  
  15:23  18:07  21:15  23:14  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Rzeszotary Remiza n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:40  05:31  07:00  08:10  09:21  
  10:17  11:15  12:17  13:19  14:28  
  15:28  17:01  18:12  19:25  21:16  
  22:04  23:15gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:40  06:56  09:17  11:14  13:18  
  15:24  18:08  21:16  23:15  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Rzeszotary Polanki n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:41  05:32  07:01  08:11  09:22  
  10:18  11:16  12:18  13:20  14:29  
  15:29  17:02  18:13  19:26  21:17  
  22:05  23:16gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:41  06:57  09:18  11:15  13:19  
  15:25  18:09  21:17  23:16  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Rzeszotary Dworska n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:42  05:33  07:02  08:12  09:23  
  10:19  11:17  12:19  13:21  14:30  
  15:30  17:03  18:14  19:27  21:18  
  22:06  23:17gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:42  06:58  09:19  11:16  13:20  
  15:26  18:10  21:18  23:17  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Rzeszotary Tempo n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:43  05:34  07:03  08:13  09:24  
  10:20  11:18  12:20  13:22  14:31  
  15:31  17:04  18:15  19:28  21:19  
  22:07  23:18gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:43  06:59  09:20  11:17  13:21  
  15:27  18:11  21:19  23:18  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Rzeszotary Trafo n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:44  05:35  07:04  08:14  09:25  
  10:21  11:19  12:21  13:23  14:32  
  15:32  17:05  18:16  19:29  21:20  
  22:08  23:19gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:44  07:00  09:21  11:18  13:22  
  15:28  18:12  21:20  23:19  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Rzeszotary Szkoła n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:45  05:36  07:05  08:15  09:26  
  10:22  11:20  12:22  13:24  14:33  
  15:33  17:06  18:17  19:30  21:21  
  22:09  23:20gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:45  07:01  09:22  11:19  13:23  
  15:29  18:13  21:21  23:20  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Rzeszotary Pod Dębiną n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:46  05:37  07:06  08:16  09:27  
  10:23  11:21  12:23  13:25  14:34  
  15:34  17:07  18:18  19:31  21:22  
  22:10  23:21gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:46  07:02  09:23  11:20  13:24  
  15:30  18:14  21:22  23:21  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Świątniki Skrzyżowanie n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:47  05:38  07:07  08:17  09:28  
  10:24  11:22  12:24  13:26  14:35  
  15:35  17:08  18:19  19:32  21:23  
  22:11  23:22gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:47  07:03  09:24  11:21  13:25  
  15:31  18:15  21:23  23:22  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Świątniki Bielowicza Szkoła n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:48  05:39  07:08  08:18  09:29  
  10:25  11:23  12:25  13:27  14:36  
  15:36  17:09  18:20  19:33  21:24  
  22:12  23:23gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:48  07:04  09:25  11:22  13:26  
  15:32  18:16  21:24  23:23  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Świątniki Centrum n/ż


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:49  05:40  07:09  08:19  09:30  
  10:26  11:24  12:26  13:28  14:37  
  15:37  17:10  18:21  19:34  21:25  
  22:13  23:24gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:49  07:05  09:26  11:23  13:27  
  15:33  18:17  21:25  23:24  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.

 • Przystanek:

  Świątniki Urząd Miasta i Gminy


  Kierunek -> Świątniki Urząd Miasta i Gminy Koleje Małopolskie
  Dni powszednie
  04:51  05:42  07:11  08:21  09:32  
  10:28  11:26  12:28  13:30  14:39  
  15:39  17:12  18:23  19:36  21:27  
  22:15  23:26gW

  Soboty i dni świąteczne
  04:51  07:07  09:28  11:25  13:29  
  15:35  18:19  21:27  23:26  

  Objaśnienia

 • W – kurs do: Świątniki Urząd Miasta i Gminy
 • 00:00 - kurs skomunikowany z pociągiem SKA1
 • 00:00 - kurs skomunikowany z autobusem SKA1 BUS
 • Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym
 • Na linii kursują pojazdy niskopodłogowe.

 • Rozkład jazdy ważny od: 16.09.2019 r. do 19.10.2019 r.


 • Facebook

  Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress